Müşteri bilgileriyle birlikte genel hüküm ve koşullar

İçindekiler tablosu

 1. Uygulama kapsamı
 2. Sözleşmenin imzalanması
 3. İptal hakkı
 4. Fiyatlar ve ödeme koşulları
 5. Teslimat ve sevkiyat koşulları
 6. Unvanın korunması
 7. Kusurlar için sorumluluk (garanti)
 8. Malların belirli müşteri spesifikasyonlarına göre işlenmesi için özel koşullar
 9. Promosyon kuponlarının kullanılması
 10. Uygulanabilir yasa
 11. Yetki alanı
 12. Davranış Kuralları
 13. Alternatif uyuşmazlık çözümü

1) Uygulama kapsamı

1.1 ACS Group GmbH şirketinin (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) bu Genel Hüküm ve Koşulları (bundan böyle "GŞK" olarak anılacaktır), bir tüketici veya tüccar (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) ile Satıcı arasında Satıcının çevrimiçi mağazasında sunulan tüm mallar ve/veya hizmetlerle ilgili olarak akdedilen tüm sözleşmeler için geçerlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, müşterinin kendi hüküm ve koşullarının dahil edilmesi işbu belge ile reddedilmektedir.

1. 2 Bu GŞK, aksi kararlaştırılmadıkça, dijital unsurlar içeren malların teslimine ilişkin sözleşmeler için geçerlidir. Satıcı, malların teslimine ek olarak, malların işlevlerini bunlar olmadan yerine getiremeyeceği şekilde malların içinde bulunan veya mallara bağlı olan dijital içerik veya dijital hizmetlerin (bundan böyle "dijital ürünler" olarak anılacaktır) sağlanmasını da borçludur.

1. 3 Bu GŞK kapsamında tüketici, esas olarak ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilemeyecek amaçlarla yasal bir işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir.

1.4 Bu GŞK anlamında bir girişimci, yasal bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel bir kişi veya yasal ehliyete sahip bir ortaklıktır.

2) Sözleşmenin imzalanması

2. 1 Satıcının çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları, satıcı açısından bağlayıcı teklifler teşkil etmez, ancak müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunulmasına hizmet eder.

2.2 Müşteri, satıcının çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla teklif sunabilir. Seçilen malları sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra müşteri, sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayarak alışveriş sepetinde bulunan mallarla ilgili olarak yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar. Ayrıca, müşteri teklifini e-posta, faks, posta veya telefon yoluyla da satıcıya iletebilir.

2.3 Satıcı, müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,

 • müşteriye yazılı bir sipariş onayı veya metin biçiminde bir sipariş onayı (faks veya e-posta) göndererek, sipariş onayının müşteri tarafından alınmasının bu açıdan belirleyici olduğu durumlarda veya
 • sipariş edilen malların müşteriye teslim edilmesi suretiyle, malların müşteri tarafından teslim alınmasının belirleyici olduğu durumlarda veya
 • sipariş verildikten sonra müşteriden ödeme talep ederek.

Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçı mevcutsa, sözleşme yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk gerçekleştiği anda akdedilir. Teklifi kabul etme süresi, teklifin müşteri tarafından gönderilmesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sonunda sona erer. Satıcı, yukarıda belirtilen süre içinde müşterinin teklifini kabul etmezse, bu, müşterinin artık niyet beyanıyla bağlı olmaması sonucunu doğuracak şekilde teklifin reddi olarak kabul edilir.

2.4 PayPal tarafından sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme şu adresten görüntülenebilecek PayPal Kullanım Koşullarına tabi olarak ödeme hizmeti sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilir https://www.paypal.com/tr/webapps/mpp/ua/kullanıcıanlaşması-tam veya - müşterinin bir PayPal hesabı yoksa - PayPal hesabı olmayan ödemelere ilişkin hüküm ve koşullara tabi olarak https://www.paypal.com/tr/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Müşteri, PayPal tarafından sunulan ve çevrimiçi sipariş sürecinde seçilebilen bir ödeme yöntemini kullanarak ödeme yaparsa, satıcı, müşterinin sipariş sürecini tamamlayan düğmeyi tıkladığı anda müşterinin teklifini kabul ettiğini beyan eder.

2.5 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif gönderildiğinde, sözleşme metni, sözleşme imzalandıktan sonra satıcı tarafından kaydedilir ve müşterinin siparişi gönderildikten sonra müşteriye metin biçiminde (örneğin e-posta, faks veya mektup) gönderilir. Satıcı, sözleşme metnini bunun ötesinde kullanıma sunmayacaktır. Müşteri siparişini göndermeden önce satıcının çevrimiçi mağazasında bir kullanıcı hesabı oluşturmuşsa, sipariş verileri satıcının web sitesinde arşivlenir ve ilgili giriş verilerini girerek şifre korumalı kullanıcı hesabı aracılığıyla müşteri tarafından ücretsiz olarak erişilebilir.

2.6 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bağlayıcı bir sipariş göndermeden önce, müşteri ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını tanıyabilir. Giriş hatalarını daha iyi fark etmenin etkili bir teknik yolu, tarayıcının ekrandaki görüntüyü büyüten büyütme işlevi olabilir. Müşteriler, elektronik sipariş süreci boyunca, sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayana kadar normal klavye ve fare işlevlerini kullanarak girişlerini düzeltebilirler.

2. 7 Sözleşmenin imzalanması için yalnızca Almanca dili kullanılabilir.

2. 8 Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleştirilir. Müşteri, satıcı tarafından gönderilen e-postaların bu adrese ulaşabilmesi için sipariş işlemleri için kendisi tarafından sağlanan e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle SPAM filtrelerini kullanırken, müşteri, satıcı tarafından veya siparişi işlemek için satıcı tarafından görevlendirilen üçüncü taraflarca gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

3) İptal hakkı

3.1 Tüketiciler genel olarak iptal hakkına sahiptir.

3.2 İptal hakkı ile ilgili daha fazla bilgi satıcının iptal politikasında bulunabilir.

4) Fiyatlar ve ödeme koşulları

4.1 Satıcının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal KDV dahil toplam fiyatlardır. Ek teslimat ve nakliye masrafları ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilecektir.

4. 2 Ödeme seçenek(ler)i satıcının online mağazasında müşteriye bildirilecektir.

4. 3 Banka havalesi yoluyla avans ödemesi kararlaştırılmışsa, taraflar daha geç bir vade tarihi kararlaştırmamışsa, ödeme sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılacaktır.

5) Teslimat ve sevkiyat koşulları

5.1 Satıcı malları göndermeyi teklif ederse, teslimat, aksi kararlaştırılmadıkça, satıcı tarafından belirtilen teslimat alanı içinde müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine yapılacaktır. Satıcının sipariş işlemlerinde belirtilen teslimat adresi, işlemin gerçekleştirilmesi için belirleyicidir.

5.2 Malların teslimatı müşterinin sorumlu olduğu nedenlerden dolayı başarısız olursa, müşteri satıcının bu nedenle maruz kaldığı makul masrafları üstlenecektir. Bu durum, müşterinin iptal hakkını etkin bir şekilde kullanması halinde iade sevkiyatı masrafları için geçerli değildir. Müşteri iptal hakkını etkin bir şekilde kullanırsa, iade masrafları için satıcının iptal politikasındaki hüküm geçerli olacaktır.

5.3 Müşteri bir girişimci olarak hareket ediyorsa, satılan malların kazara kaybolma ve kazara bozulma riski, satıcı malları nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere görevlendirilen diğer kişi veya kuruluşlara teslim eder etmez müşteriye geçer. Müşteri tüketici olarak hareket ediyorsa, satılan malların kazara kaybolma ve kazara bozulma riski, mallar müşteriye veya bunları teslim almaya yetkili bir kişiye teslim edilene kadar geçmeyecektir. Buna rağmen, satılan malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, tüketiciler söz konusu olduğunda bile, müşterinin nakliyeciyi, taşıyıcıyı veya sevkiyatı gerçekleştirmek için başka şekilde görevlendirilmiş kişi veya kuruluşu görevlendirmiş olması ve satıcının bu kişi veya kuruluşu daha önce müşteriye bildirmemiş olması halinde, satıcı malları nakliyeciye, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek için başka şekilde görevlendirilmiş kişi veya kuruluşa teslim eder etmez müşteriye geçer.

5.4 Satıcı, yanlış veya uygunsuz kendi kendine teslimat durumunda sözleşmeden cayma hakkını saklı tutar. Bu durum yalnızca Satıcının teslimatın yapılmamasından sorumlu olmaması ve Satıcının tedarikçiyle gerekli özeni göstererek belirli bir örtülü işlem gerçekleştirmiş olması halinde geçerlidir. Satıcı, malları temin etmek için her türlü makul çabayı gösterecektir. Malların mevcut olmaması veya kısmen mevcut olması durumunda, müşteri derhal bilgilendirilecek ve bedel gecikmeksizin iade edilecektir.

5.5 Satıcı malların teslim alınmasını teklif ederse, müşteri sipariş edilen malları satıcı tarafından belirtilen iş saatleri içinde satıcı tarafından belirtilen adresten teslim alabilir. Bu durumda herhangi bir nakliye ücreti alınmayacaktır.

6) Unvanın elde tutulması

Satıcı peşin ödeme yaparsa, borçlu olunan satın alma fiyatı tamamen ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutacaktır.

7) Kusurlar için sorumluluk (garanti)

7.1 Aşağıdaki hükümlerde aksi belirtilmedikçe, kusurlar için yasal sorumluluk hükümleri geçerli olacaktır. Bundan farklı olarak, malların teslimine ilişkin sözleşmeler için aşağıdakiler geçerlidir:

7. 2 Müşteri girişimci olarak hareket ediyorsa,

 • Satıcı, müteakip yerine getirme türünü seçme hakkına sahiptir;
 • yeni̇ mallardaki̇ kusurlar i̇çi̇n zaman aşimi süresi̇ mallarin tesli̇mi̇nden i̇ti̇baren bi̇r yildir;
 • Kullanılmış mallar için kusurlardan kaynaklanan hak ve talepler hariçtir;
 • kusur sorumluluğu kapsaminda yeni̇ bi̇r tesli̇mat yapilmasi hali̇nde zaman aşimi süresi̇ yeni̇den başlamayacaktir.

7. 3 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve zaman sınırlamalarının kısaltılması geçerli olmayacaktır

 • hasar talepleri ve masrafların müşteri tarafından geri ödenmesi için,
 • Satıcının kusuru hileli bir şekilde gizlemesi durumunda,
 • bir bina için normal kullanımlarına uygun olarak kullanılmış ve kusurlu olmasına neden olmuş mallar için,
 • Dijital unsurlar içeren malların tedarikine ilişkin sözleşmeler söz konusu olduğunda, satıcının dijital ürünler için güncelleme sağlama konusundaki mevcut herhangi bir yükümlülüğü için.

7.4 Buna ek olarak, girişimciler için, mevcut herhangi bir yasal rücu hakkına ilişkin yasal sınırlama süreleri etkilenmeyecektir.

7. 5 Müşteri, Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 1. maddesi anlamında bir tacir olarak hareket ediyorsa, HGB'nin 377. maddesi uyarınca inceleme ve kusurları bildirme ticari yükümlülüğüne tabi olacaktır. Müşteri burada düzenlenen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmezse, mallar onaylanmış sayılacaktır.

7.6 Müşteri tüketici olarak hareket ediyorsa, teslim edilen mallarda bariz bir nakliye hasarı olduğu konusunda teslimatçıya şikayette bulunması ve satıcıyı bu konuda bilgilendirmesi istenir. Müşteri bunu yapmazsa, bu durum yasal veya sözleşmesel kusur talepleri üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacaktır.

8) Malların belirli müşteri spesifikasyonlarına göre işlenmesi için özel koşullar

8.1 Satıcı, malların teslimatına ek olarak, malların Müşterinin şartnamelerine uygun olarak işlenmesinden de sorumluysa, Müşteri, Satıcı tarafından belirtilen dosya formatlarında, biçimlendirmede, görüntüde ve dosya boyutlarında metinler, görüntüler veya grafikler gibi işleme için gerekli tüm içeriği Satıcıya sağlamalı ve Satıcıya gerekli kullanım haklarını vermelidir. Bu içeriğe ilişkin hakların temini ve ediniminden yalnızca müşteri sorumludur. Müşteri, Satıcı'ya sağlanan içeriği kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve kabul eder. Müşteri, özellikle telif hakları, ticari marka hakları ve kişisel haklar olmak üzere hiçbir üçüncü taraf hakkının ihlal edilmemesini sağlayacaktır.

8.2 Müşteri, müşterinin içeriğinin satıcı tarafından sözleşmeye dayalı olarak kullanılması nedeniyle haklarının ihlal edilmesiyle bağlantılı olarak üçüncü tarafların satıcıya karşı ileri sürebilecekleri taleplere karşı satıcıyı tazmin edecektir. Müşteri ayrıca yasal miktardaki tüm mahkeme ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere gerekli yasal savunma masraflarını üstlenecektir. Bu durum, müşterinin ihlalden sorumlu olmaması halinde geçerli değildir. Üçüncü bir tarafın hak talebinde bulunması durumunda müşteri, hak talebinin incelenmesi ve savunma için gerekli tüm bilgileri satıcıya derhal, doğru ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

8.3 Satıcı, müşteri tarafından bu amaçla sağlanan içeriğin yasal veya resmi yasakları ihlal etmesi veya genel ahlaka aykırı olması durumunda siparişleri işleme koymama hakkını saklı tutar. Bu durum özellikle anayasaya aykırı, ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı, saldırgan, gençleri tehlikeye atan ve/veya şiddeti yücelten içeriklerin sağlanması için geçerlidir.

9) Promosyon kuponlarının kullanılması

9. 1 Belirli bir geçerlilik süresine sahip promosyon kampanyalarının bir parçası olarak satıcı tarafından ücretsiz olarak verilen ve müşteri tarafından satın alınamayan kuponlar (bundan böyle "promosyon kuponları" olarak anılacaktır) yalnızca satıcının çevrimiçi mağazasında ve yalnızca belirtilen süre boyunca kullanılabilir.

9.2 Promosyon kuponunun içeriğinden kaynaklanan ilgili bir kısıtlama olması halinde münferit ürünler kupon promosyonundan hariç tutulabilir.

9.3 Promosyon kuponları yalnızca sipariş süreci tamamlanmadan önce kullanılabilir. Daha sonra mahsuplaşma mümkün değildir.

9.4 Sipariş başına yalnızca bir promosyon kuponu kullanılabilir.

9.5 Malların değeri en azından promosyon kuponunun miktarına eşit olmalıdır. Kalan kredi satıcı tarafından iade edilmeyecektir.

9.6 Promosyon kuponunun değeri siparişi karşılamaya yetmiyorsa, aradaki farkı kapatmak için satıcı tarafından sunulan diğer ödeme yöntemlerinden biri seçilebilir.

9.7 Bir promosyon kuponunun bakiyesi ne nakit olarak ödenir ne de faiz işler.

9.8 Müşterinin yasal iptal hakkı kapsamında promosyon kuponu ile ödemesini yaptığı malları tamamen veya kısmen iade etmesi durumunda promosyon kuponu iade edilmeyecektir.

9.9 Promosyon kuponu devredilebilir. Satıcı, promosyon kuponunu satıcının çevrimiçi mağazasında kullanan ilgili sahibine ibra etkisi ile ödeme yapabilir. Bu durum, satıcının ilgili hamilinin yetkisizliği, yasal ehliyetsizliği veya temsil yetkisinin bulunmaması hakkında bilgisi olması veya ağır ihmali olması halinde geçerli değildir.

10) Uygulanabilir hukuk

Taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkilerde, malların uluslararası satışına ilişkin yasalar hariç olmak üzere, Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi yalnızca tüketicinin mutat ikametgahının bulunduğu ülkenin hukukunun emredici hükümleri tarafından sağlanan koruma geri çekilmediği sürece geçerli olacaktır.

11) Yetki alanı

Müşteri, Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içinde kayıtlı ofisi olan bir tüccar, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon olarak hareket ediyorsa, bu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri satıcının kayıtlı ofisi olacaktır. Müşteri Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet ediyorsa, sözleşme veya sözleşmeden doğan talepler müşterinin mesleki veya ticari faaliyetine atfedilebiliyorsa, satıcının iş yeri bu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri olacaktır. Ancak yukarıdaki durumlarda, satıcı her halükarda müşterinin iş yerindeki mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

12) Davranış Kuralları

13) Alternatif uyuşmazlık çözümü

13.1 AB Komisyonu, aşağıdaki bağlantıda internet üzerinden çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için bir platform sunmaktadır: https://ec.europa.eu/tüketiciler/odr

Bu platform, bir tüketicinin dahil olduğu çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir irtibat noktası olarak hizmet vermektedir.

13.2 Satıcı, bir tüketici hakem heyeti nezdindeki uyuşmazlık çözüm işlemlerine katılmakla yükümlü olmadığı gibi buna istekli de değildir.